Chương trình định cư

Định cư diện tay nghề

Định cư Canada diện tay nghề còn gọi là định cư theo diện tay nghề Skilled Worker Canada, viết tắt là SW. Các diện định cư tay nghề Canada dành cho người nhập cư có kỹ năng làm việc thuộc ngành nghề được phép cấp visa định

Tìm hiểu thêm

Định cư diện doanh nhân

Đối với những trường hợp đang có ý định định cư Canada theo diện doanh nhân sẽ được cấp visa tạm trú trong khoảng 20 năm cho cả gia đình. Và khi ứng cử viên đạt được những điều kiện quy định sẽ được sinh thường trú.

Tìm hiểu thêm

chương trình express entry (EE)

Chương trình định cư Canda diện tay nghề Express Entry được giới thiệu với mục đích thu hút công nhân có tay nghề, đáp ứng kỹ năng và chuyên môn cần thiết cho công việc, cho sự phát triển kinh tế của đất nước, và đang quan

Tìm hiểu thêm

Tại sao chọn IMM Canada – Canada Immigration Co., Ltd