IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ thông tin cá nhân và xây dựng lòng tin nơi khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi nhà đầu tư. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của anh chị và các thông tin khác theo đúng chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để phục vụ các mục đích sau:

  • Gửi cho nhà đầu tư những bản tin, email, tin nhắn. Nội dung về những chương trình đặc biệt, dịch vụ mới. Hoặc các cập nhật các thông tin khác mà anh chị có thể quan tâm
  • Nâng cao trải nghiệm của anh chị khi sử dụng website chúng tôi
  • Phục vụ anh chị tốt hơn với những dịch vụ tư vấn phù hợp

Chính sách cookies

IMM Canada sử dụng cookies để thu thập thông tin cũng như địa chỉ IP. Của những ai đã truy cập vào website chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại. Và các chi tiết cung cấp để đánh giá hồ sơ sẽ được bảo mật theo pháp luật Việt Nam.

Thông tin được cung cấp bởi người dùng website

Khi hoàn thành các loại mẫu đánh giá thẩm định hồ sơ, đăng ký tư vấn trên website của chúng tôi. Đồng nghĩa nhà đầu tư đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của anh chị cho mục đích tư vấn và cải thiện dịch vụ. Nói cách khác, dựa trên thông tin do nhà đầu tư cung cấp, chuyên viên tư vấn của IMM Canada sẽ tư vấn chương trình đầu tư và giải pháp phù hợp theo nhu cầu anh chị. Do đó, thông tin của anh chị, trong trường hợp không chính xác, giả mạo, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình tư vấn sơ bộ.

Thông tin được chia sẻ bởi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn

IMM Canada tuân thủ luật pháp về tính bảo mật mọi thông tin khách hàng bao gồm: không tiết lộ thông tin cho bên thứ 3, không tiết lộ hình ảnh, tên tuổi của khách hàng lên bất ký phương tiện truyền thông nào hoặc cho bất kỳ người nào biết về việc thông tin làm hồ sơ của khách hàng trừ khi việc đó được khách hàng đồng ý chấp thuận.

Bên thứ ba

Chúng tôi cam kết không bán hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của nhà đầu tư cho bên thứ ba. Mà không có sự chấp thuận của bạn trừ khi chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo khi có sự thay đổi

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.