Đánh giá hồ sơ định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Đánh giá hồ sơ định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada)

Trang chủ » Đánh giá hồ sơ định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker Canada)

Để IMM Canada có thông tin đánh giá điều kiện cơ bản chương trình định cư Canada diện tay nghề (Skilled Worker), Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin dưới đây. Việc đánh giá hồ sơ miễn phí chỉ được thực hiện nếu Anh/Chị cung cấp đầy đủ các thông tin.
IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ thông tin cá nhân và xây dựng lòng tin nơi khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.
  • Thông tin cá nhân
  • Thông tin học vấn
  • Khả năng ngoại ngữ
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Yếu tố hòa nhập

Thông tin cá nhân

Thông tin học vấn

Liệt kê tất cả các bằng cấp/chứng chỉ mà Anh/Chị có được (sau khi tốt nghiệp THPT)
Bằng cấp/chứng chỉ 1:
Bằng cấp/chứng chỉ 2:

Khả năng ngoại ngữ

Anh ngữ

Pháp ngữ

Kinh nghiệm làm việc

Vui lòng liệt kể chi tiết tất cả việc làm trong 10 năm gần nhất

Công ty/Tổ chức 1
Công ty / Tổ chức 2

Yếu tố hòa nhập