Canada đạt mốc tăng trưởng dân số cao nhất trong hơn 30 năm qua - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Canada đạt mốc tăng trưởng dân số cao nhất trong hơn 30 năm qua

Canada đạt mốc tăng trưởng dân số cao nhất trong hơn 30 năm qua

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, dân số của Canada được ước tính là gần 39 triệu người. Dân số đã tăng thêm gần 128.000 người trong vòng ba tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Điều này đánh dấu tốc độ tăng trưởng dân số cao nhất trong quý đầu […]