Canada tăng trưởng dân số - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Canada tăng trưởng dân số

Canada đạt mốc tăng trưởng dân số cao nhất trong hơn 30 năm qua

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, dân số của Canada được ước tính là gần 39 triệu người. Dân số đã tăng thêm gần 128.000 người trong vòng ba tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Điều này đánh dấu tốc độ tăng trưởng dân số cao nhất trong quý đầu […]