chương trình bảo lãnh ông bà và ba mẹ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình bảo lãnh ông bà và ba mẹ

Canada chào đón 500.000 người nhập cư trong năm 2025 

Canada vừa công bố kế hoạch nhập cư cho năm 2023 – 2025. Canada đặt mục tiêu chào đón 465.000 người nhập cư mới năm 2023.