Chương trình đề cử tỉnh bang hoạt động như thế nào? - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình đề cử tỉnh bang hoạt động như thế nào?

Chương trình đề cử tỉnh bang hoạt động như thế nào?

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) được khởi xướng vào năm 1998 như một hình thức để chính phủ liên bang và các tỉnh bang có thể đẩy mạnh các chương trình định cư trên khắp lãnh thổ Canada. Các tỉnh bang có thể lựa chọn những ứng cử viên mà họ cảm thấy […]