Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình Đề cử Tỉnh bang Saskatchewan

Cơ hội nhập cư Saskatchewan mới nhất dành cho nhân lực công nghệ

Tech Talent Pathway (tạm gọi là Chương trình Nhân tài Công nghệ) sẽ mở ra một lựa chọn nhập cư Saskatchewan mới dành cho nhân lực công nghệ có kinh nghiệm làm việc thuộc danh sách 11 ngành nghề ưu tiên trong lĩnh vực cải tiến và công nghệ. Vào ngày 7/3/2022 vừa qua, Saskatchewan […]