Chương trình định cư Ontario - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương trình định cư Ontario

Chương trình định cư tỉnh bang Ontario

Định cư tỉnh bang Ontario – Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, nơi có Ottawa là thủ đô của quốc gia và thành phố lớn nhất của nó là Toronto. Đây là tỉnh bang sản xuất hàng đầu của Canada và có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, phần lớn […]