danh mục việc làm mới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » danh mục việc làm mới

Canada lần đầu tiên tổ chức rút hồ sơ Express Entry theo danh mục việc làm mới cho ngành chăm sóc sức khỏe

IRCC đã mời 500 nhân viên ngành chăm sóc sức khỏe trong các đợt rút hồ sơ theo danh mục Express Entry (EE) mới. Các ứng viên cần số điểm trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 476.