định cư Canada diện việc làm - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Canada diện việc làm

Định cư Canada diện Skilled Worker là gì? (Skilled Worker Canada)

Định cư Canada diện Skilled Worker là chương trình định cư Canada diện tay nghề dành cho lao động nhập cư có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc ở ngành nghề được chính phủ Canada chào đón và cấp thường trú nhân (PR). Canada đang chứng kiến sự suy giảm về tỉ […]