EOI - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » EOI

Tỉnh bang Ontario rút hồ sơ các ngành nông nghiệp và xây dựng

Ontario đã gửi 295 thư mời nộp hồ sơ trong lần rút hồ sơ bày tỏ nguyện vọng (EOI) diện lao động có thư mời làm việc trong nhóm ngành nhu cầu cao.