Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Express Entry

British Columbia, Quebec và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang tuần đầu tháng 6/2024

Từ ngày 01/06-07/06 vừa qua, các tỉnh bang như British Columbia (B.C.), Quebec và Manitoba đã gửi thư mời cho các ứng viên để nộp hồ sơ xin bảo lãnh từ tỉnh bang thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). 

British Columbia, Alberta và Quebec công bố kết quả đề cử tỉnh bang (PNP) cuối tháng 5/2024

Từ ngày 25/5 đến 31/5 vừa qua, các tỉnh bang như British Columbia (B.C.), Quebec và Alberta đã gửi thư mời cho các ứng viên nộp hồ sơ xin bảo lãnh từ tỉnh bang thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). 

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 11 đến 24 tháng 5 năm 2024

Từ ngày 20/05 đến 26/05/2024, Tỉnh bang British Columbia và Manitoba đều đã tiến hành cấp thư mời nộp hồ sơ bảo lãnh tỉnh bang cho những ứng viên quan tâm đến việc nộp hồ sơ thường trú Canada (PR) thông qua Chương trình Đề cử của 02 Tỉnh bang này. 

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang đầu tháng 5/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời nộp hồ sơ xin Đề cử Tỉnh bang cho các ứng viên nộp hồ sơ định cư theo Chương trình Đề cử Tỉnh bang tương ứng. 

Các đợt rút hồ sơ Express Entry dành riêng cho nhóm ứng viên thông thạo tiếng Pháp sẽ chiếm ưu thế trong năm 2024

Căn cứ theo dữ liệu gần nhất của Đơn yêu cầu Access to Information Request (Báo cáo AITP), nhóm ứng viên thông thạo tiếng Pháp sẽ chiếm ưu thế đối với các đợt rút hồ sơ theo danh mục của chương trình Express Entry.

Bộ di trú Canada tổ chức 2 đợt rút hồ sơ Express Entry vào 23 và 24/04/2024

Ngày 24/04, Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho ứng viên Express Entry trong đợt rút hồ sơ thứ hai trong tuần thứ 4 của tháng

Bộ trưởng Di trú Canada dự kiến ưu tiên các đợt rút hồ sơ dành cho ứng viên đang ở Canada

Bộ trưởng di trú Marc Miller đã tuyên bố ý định tổ chức nhiều hơn nữa “các đợt rút hồ sơ trong nước” cho những cư dân tạm trú là ứng viên xin thường trú nhân (PR) đang ở Canada.

Hai đợt rút hồ sơ Express Entry đầu tháng 4 năm 2024

Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên trong đợt rút Express Entry chung đầu tiên của tháng 04

Bộ di trú Canada mời 1980 ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry chung ngày 25/3/2024

Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên trong đợt rút hồ sơ Express Entry lần thứ ba trong tháng.

Ba tỉnh bang công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ ngày 09 đến ngày 15/03/2024

Từ ngày 09 đến ngày 15/03/2024, ba tỉnh Ontario, British Columbia và Manitoba đã mời ứng viên nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang.

Bộ di trú Canada mời 975 ứng viên Express Entry ngành vận tải lần đầu trong năm 2024

Bộ di trú Canada (IRCC) đã cấp thư mời cho ứng viên Express Entry trong đợt rút hồ sơ thứ hai của tháng 03. 

Ba tỉnh bang công bố kết quả đề cử tỉnh bang trong tuần đầu tháng 3/2024

Từ 02/03 đến 08/03, ba tỉnh bang British Columbia, Ontario và Saskachewan cấp thư mời nộp hồ sơ (ITA) thường trú nhân (PR) cho các chương trình đề cử tỉnh bang của mỗi bang.  

Chương trình định cư mới cho ngành Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn của Alberta năm 2024

Chương trình định cư mới cho ngành Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn của Alberta dành cho thường trú nhân (PR) đã được công bố, cung cấp thông tin đầy đủ về các yêu cầu đối với ứng viên. 

Bộ di trú Canada ra mắt 2 chương trình nhập cư thí điểm cho các cộng đồng tiếng Pháp và nông thôn

Các chương trình thí điểm mới này sẽ giúp thu hút và giữ chân lao động nước ngoài có tay nghề cao ở các cộng đồng nông thôn và cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp, góp phần tăng trưởng kinh tế và duy trì phát triển ngôn ngữ của họ.

5 tỉnh bang công bố kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang từ 17/02/2024 – 01/03/2024

Ontario, British Columbia (B.C.), Prince Edward Island (PEI) và Manitoba đã phát hành các thư mời nộp hồ sơ nhập cư thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của từng tỉnh trong thời gian từ 17/02/2024 đến 01/03/2024.