giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp

Các bộ trưởng di trú Liên bang và Tỉnh bang Canada thống nhất một số điểm ưu tiên về nhập cư

Marc Miller gặp mặt các bộ trưởng di trú của các tỉnh bang để trao đổi những ưu tiên chung về chính sách định cư Canada trong tương lai.