mức lương tối thiểu Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » mức lương tối thiểu Canada

Chính phủ Liên bang Canada tăng mức lương tối thiểu lên thêm 7%

Trong một động thái nhằm để “theo dòng lạm phát”, mức lương tối thiểu của chính phủ Liên bang Canada quy định sẽ tăng thêm $1,10 kể từ ngày 1/4/2023. Theo lời của Bộ trưởng Bộ Lao động Canada, ông Seamus O’Regan Jr. chia sẻ: “Chi phí sinh hoạt đang tăng lên, vì vậy mức […]