mức lương tối thiểu vùng - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » mức lương tối thiểu vùng

Ontario, Manitoba và 4 tỉnh bang khác tăng mức lương tối thiểu vào tháng 10/2023

Vào ngày 1/10 năm nay, 6/10 tỉnh bang của Canada sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng. Vào đầu tháng 10, mức lương tối thiểu liên bang của Canada đã tăng từ $15,55 lên $16,65.