ngành F&B - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » ngành F&B

Cơ hội định cư Canada dành cho nhân sự ngành F&B

Cơ hội định cư Canada diện Tay nghề ngành F&B dành cho các bạn có kinh nghiệm và yêu thích ngành nghề này. Ngoài cơ hội được làm việc trong môi trường F&B quốc tế với mức thu nhập đủ trang trải, quan trọng hơn hết là toàn bộ các thành viên trong gia đình […]