nhu cầu nhân lực cao kỷ lục trong quý đầu năm 2022 - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » nhu cầu nhân lực cao kỷ lục trong quý đầu năm 2022

Nhu cầu nhân lực cao kỷ lục tại Canada trong quý đầu năm 2022

Số vị trí công việc còn trống ở Canada leo thang nhanh chóng trong quý đầu năm 2022, lên đến 957.500 vị trí cần người, con số thống kê nhu cầu nhân lực trong quý cao kỷ lục theo Cơ quan Thống kê Canada. Tỷ lệ ví trí công việc còn trống đã tăng hơn […]