Occupations In-Demand - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Occupations In-Demand

3 ngành nghề mới trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn được ưu tiên định cư Nova Scotia Occupations in Demand

Nova Scotia đang tìm cách hỗ trợ các chủ nhà hàng, khách sạn thuê lao động bằng cách thêm 3 ngành nghề mới vào chương trình định cư Nova Scotia Occupations In-Demand. Ngày 17/11 vừa qua, Tỉnh Bang Nova Scotia, Canada đã thông báo rằng những ngành nghề sau sẽ được đưa vào chương trình […]