Sinopharm - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Sinopharm

Canada chấp thuận vaccine Sinopharm vào danh sách tiêm vaccine

Chính phủ Canada vừa ra thông báo cập nhật về các chính sách liên quan đến việc xét nghiệm và tiêm vaccine khi nhập cảnh, theo đó Canada chấp thuận vaccine Sinopharm vào danh sách tiêm vaccine. Dân Canada rời khỏi và nhập cảnh lại trong vòng 72 giờ không cần phải xét nghiệm Từ […]