Skills Immigration Streams BC - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Skills Immigration Streams BC

Các dòng định cư tay nghề British Columbia – Skills Immigration Streams BC

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) nhắm đến những cá nhân đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh bang và những người có ý định định cư lâu dài tại British Columbia. BC PNP chấp nhận đơn xin công nhân lành nghề theo hai con đường: Express Entry […]