STEM - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » STEM

Các đợt rút hồ sơ Express Entry mới nhất sau thời gian tạm ngưng từ tháng 10/2023

Sau thời gian tạm ngưng kể từ tháng 10/2023, Bộ di trú Canada đã gửi thư mời cho các ứng viên chương trình Express Entry trong 3 đợt rút hồ sơ liên tiếp vào ngày 6, 7 và 8 của tháng 12 năm 2023.

Canada tổ chức đợt rút hồ sơ đầu tiên cho các ứng viên tay nghề Express Entry ngành STEM

Bộ di trú Canada (IRCC) đã rút hồ sơ diện tay nghề Express Entry (EE) lần thứ hai dành cho các ứng viên đủ điều kiện trong danh mục trong các ngành nghề khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Tổng cộng có 500 ứng viên được mời với số điểm CRS yêu cầu tối thiểu là 486.