stream International Skilled Worker - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » stream International Skilled Worker

Hard-to-Fill Skills Pilot là gì?

Hard-to-Fill Skills Pilot là gì? Chương trình Hard-to-Fill Skills Pilot là chương trình định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker Canada (nằm trong stream International Skilled Worker, với tên gọi là Hard-to-Fill Skills Pilot) sẽ cho phép người sử dụng lao động định vị và tuyển dụng người lao động thông qua các cơ quan […]