thành phố đáng sống nhất Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thành phố đáng sống nhất Canada

Đâu là 3 thành phố đáng sống nhất Canada người mới nhập cư nên biết?

Theo Global Liveabilit Index, có 3 thành phố của Canada thuộc top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Chất lượng cuộc sống cũng chính là yếu tố thu hút nhiều người định cư Canada. Bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất thế giới được thực hiện dựa trên 5 hạng mục: […]