thường trú nhân tại Ontario - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thường trú nhân tại Ontario

Thường trú nhân Ontario: Ontario mời sinh viên đã tốt nghiệp và người lao động quốc tế trong 5 đợt rút hồ sơ PNP

Trong hai ngày qua, Ontario đã tổ chức 5 lần rút hồ sơ mời các ứng cử viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh. Khoảng 1.493 ứng cử viên nhập cư hiện đang tiến gần một bước nữa để trở thành thường trú nhân Ontario. Ontario mời sinh viên đã tốt nghiệp và người […]