thường trú nhân vĩnh viễn - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thường trú nhân vĩnh viễn

Start-Up Visa Canada là gì?

Start-Up Visa là chương trình đinh cư liên bang, được chính thức vận hạnh vào năm 2018 sau 5 năm thử nghiệm. Chương trình này có thể đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cũng như góp phần không nhỏ cho sự phát triển cho nền kinh tế Canada. Chương trình này dành cho […]