tỉnh bang Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » tỉnh bang Canada

Canada tăng lương tối thiểu ở năm tỉnh bang trong năm 2024

Kể từ ngày 01/04/2024, mức lương tối thiểu mới ở Canada và năm tỉnh bang, vùng lãnh thổ (Yukon, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward, Newfoundland và Labrador) chính thức có hiệu lực.