top 10 thành phố an toàn thế giới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » top 10 thành phố an toàn thế giới

Toronto, Sydney và Melbourne thuộc top 10 thành phố an toàn nhất thế giới 2021

Economist Intelligence Unit (EIU) – cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist, vừa cho công bố danh sách các thành phố an toàn nhất thế giới. EIU xếp hạng 60 thành phố dựa trên 76 chỉ số an toàn bao gồm kỹ thuật số, y tế, cơ sở hạ […]