Trợ cấp trẻ em Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Trợ cấp trẻ em Canada

Canada tăng mức trợ cấp hỗ trợ gia đình có con nhỏ lên đến $7,437

Các gia đình đang sống tại Canada có con nhỏ sẽ nhận được khoản Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB) cao hơn kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 từ Cơ quan Thuế Canada (CRA).