Tỷ lệ thất nghiệp Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Tỷ lệ thất nghiệp Canada

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 ở Canada duy trì mức 5%, thêm 41,000 vị trí được tuyển dụng

Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5% trong tháng 4, không thay đổi kể từ tháng 12 năm ngoái. Hơn 41,000 vị trí công việc đã được tuyển dụng trong tháng 4, trong đó gồm các ngành bán lẻ, giao thông vận tải, kho vận, giáo dục, thông tin, văn hóa và giải trí.