Để đủ điều kiện xin quốc tịch Canada, các ứng viên cần phải sống tại Canada ít nhất là 1,095 ngày (3 năm) trong 5 năm trước ngày nộp hồ sơ xin quốc tịch. 

Bộ di trú IRCC yêu cầu ứng viên xin quốc tịch Canada cần phải hiện diện tại Canada. Trong hầu hết các trường hợp, việc tính toán thời gian lưu trú tại Canada chỉ công nhận số ngày người nộp hồ sơ cư trú tại Canada sau khi trở thành thường trú nhân (PR). 

Lưu ý: Bộ Di trú Canada (IRCC) khuyến khích bạn nộp hồ sơ khi đã sống ở Canada hơn 1,095 ngày để tránh các vấn đề nhầm lẫn về tính toán. 

Tuy nhiên, nếu bạn ở Canada với tư cách tạm trú (TR) hoặc cá nhân được bảo vệ bạn cũng có thể tính khoảng thời gian tạm trú này vào tổng thời gian theo yêu cầu cư trú của mình.

Để hỗ trợ thêm cho những người nộp hồ sơ xin quốc tịch Canada, công cụ tính quốc tịch có thể giúp ước tính thời điểm bạn có thể đủ điều kiện nộp hồ sơ xin quốc tịch Canada. 

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu của IRCC đối với hồ sơ xin quốc tịch Canada, bạn có thể sử dụng link này.

Cách tính thời gian cư trú để xin quốc tịch Canada


Định nghĩa về tư cách tạm trú và cá nhân được bảo vệ 

IRCC định nghĩa “tư cách tạm trú” và “cá nhân được bảo vệ” được mô tả như sau: 

Người có tư cách tạm trú là những người nước ngoài như du khách, du học sinh, lao động hoặc người có giấy phép cư trú tạm thời được cho phép nhập cảnh và ở tại Canada. 

Những cá nhân được bảo vệ là những người được Bộ di trú IRCC xác định là đối tượng cần được bảo vệ hoặc là người tị nạn theo quy ước hoặc người đã nhận được quyết định công nhận sau khi thực hiện đánh giá Pre-Removal Risk Assessment từ IRCC. 

Những người xin tị nạn, bao gồm cả những người được bổ sung vào hồ sơ xin tị nạn của các thành viên gia đình, sẽ chỉ được tính thời gian ở Canada bắt đầu sau khi người yêu cầu nhận được quyết định công nhận rằng họ là cá nhân được bảo vệ. 

Cách tính thời gian ở Canada tùy thuộc vào tình trạng cư trú của bạn 

Mỗi ngày bạn ở Canada với tư cách tạm trú hoặc cá nhân được bảo vệ trong vòng 5 năm được tính là nửa ngày khi tính tổng thời gian cư trú.

IRCC cho phép tính tối đa 365 ngày sống tại Canada với tư cách tạm trú hoặc cá nhân được bảo vệ vào tổng thời gian cư trú theo yêu cầu nhập tịch. Thời gian cư trú còn lại được tính theo yêu cầu nhập tịch này phải là thời gian ở tại Canada sau khi trở thành thường trú nhân (PR). 

Các ví dụ sau đây sẽ minh họa cách những các trường hợp khác nhau của người nộp hồ sơ có thể tính toán thời gian họ ở Canada trước khi nộp hồ sơ chính thức xin trở thành công dân Canada.

Cư dân tạm trú: Romesh 

Romesh sẽ nộp hồ sơ xin quốc tịch Canada vào 24/03/2024. Sau khi đến Canada theo diện du học sinh vào tháng 09/2019, Romesh đã trở thành thường trú nhân vào năm 2022. Anh ấy vẫn ở Canada kể từ khi đến đây với tư cách là du học sinh. Ngày ký hồ sơ xin quốc tịch của Romesh: 24/03/2024. 

  1. 5 năm ở tại Canada của Romesh sẽ được tính từ thời điểm 24/03/2019 đến 23/03/2024* 
  2. Thời gian trước ngày 24/03/2019 sẽ không được tính vào hồ sơ 
  3. Romesh đã không rời khỏi Canada kể từ sau khi đến, IRCC lưu ý rằng sẽ không tính bất kỳ ngày nào mà người nộp hồ sơ không ở Canada

*Ngày 24/03/2024 sẽ không được tính trong hồ sơ mà sẽ chỉ tính từ ngày trước ngày nộp hồ sơ xin quốc tịch. 

Lưu ý: Romesh đã đến Canada với tư cách là du học sinh từ ngày 04/09/2019, và chính thức trở thành thường trú nhân (PR) vào 06/01/2022. 

Thời gian ở tại Canada với tư cách tạm trú (TR): từ 04/09/2019 đến 05/01/2022 (855 ngày). Mỗi ngày trong khoảng thời gian này sẽ được tính là nửa ngày khi nộp hồ sơ (tối đa là 365 ngày). Như vậy, Romesh có thể dùng 365 ngày với tư cách tạm trú này để tính vào hồ sơ xin quốc tịch. 

Thời gian ở tại Canada với tư cách thường trú nhân (PR): từ 06/01/2022 đến 23/03/2024 (808 ngày).Tổng 808 ngày này sẽ được tính vào hồ sơ xin quốc tịch của Romesh. 

Vậy tổng thời gian được tính vào hồ sơ xin quốc tịch của Romesh sẽ là: 365 ngày (TR) + 808 ngày (PR) = 1,173 ngày, đủ thời gian cư trú để đăng ký thi quốc tịch.

Cá nhân được bảo vệ: Kevin 

Kevin đến Canada với tư cách cá nhân được bảo vệ vào năm 2021. Anh ấy sẽ nộp hồ sơ xin quốc tịch vào ngày 16/07/2024. Kevin trở thành thường trú nhân vào đầu năm 2023. Kevin đã không rời khỏi Canada kể từ khi nhập cảnh vào đất nước này. 

Ngày ký hồ sơ xin quốc tịch của Kevin: 16/07/2024 

  1. Thời gian 5 năm ở Canada của Kevin sẽ được tính từ 16/07/2019 đến 15/07/2024* 
  2. Thời gian từ 16/07/2019 trở về trước sẽ không được tính vào hồ sơ
  3. Kevin không có xuất cảnh khỏi Canada kể từ khi đến 

*16/07/2024 sẽ không được tính trong hồ sơ mà sẽ chỉ tính từ ngày trước ngày nộp hồ sơ xin quốc tịch. 

Lưu ý: Kevin đến Canada với tư cách là cá nhân được bảo vệ vào ngày 20/05/2021 và chính thức trở thành thường trú nhân vào ngày 19/02/2023. 

Thời gian ở tại Canada với tư cách cá nhân được bảo vệ: từ 20/05/2021 đến 18/02/2023 (640 ngày). Mỗi ngày trong khoảng thời gian này sẽ được tính là nửa ngày khi nộp hồ sơ (tối đa là 365 ngày). Như vậy, Kevin có thể sử dụng 320 ngày với tư cách là TR để tính vào hồ sơ xin quốc tịch. 

Thời gian ở tại Canada với tư cách thường trú nhân (PR): từ 19/02/2023 đến 15/07/2024 (513 ngày). 

Tổng 513 ngày này sẽ được tính vào hồ sơ xin quốc tịch của Kevin. 

Vậy tổng thời gian được tính vào hồ sơ xin quốc tịch của Kevin sẽ là: 320 ngày (TR) + 513 ngày (PR) = 833 ngày, là chưa đủ thời gian cư trú để đăng ký thi quốc tịch.

Thường trú nhân: Shelly 

Shelly ở Canada với tư cách thường trú nhân kể từ năm 2017 và cô ấy sẽ ký hồ sơ xin quốc tịch vào ngày 06/06/2024. Trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2019 đến 18/08/2019, Shelly có quay trở về quê hương để giải quyết một số vấn đề cá nhân. 

Ngày ký hồ sơ xin quốc tịch của Shelly: 06/06/2024 

  1. Thời gian 5 năm ở Canada của Shelly sẽ được tính từ ngày 06/06/2019 đến 05/06/2024* 
  2. Thời gian từ trước ngày 06/06/2019 sẽ không được tính vào hồ sơ
  3. Shelly có 227 ngày (từ 04/01/2019 đến 18/08/2019) ở ngoài Canada nghĩa là những ngày này sẽ không được tính vào thời gian cư trú khi nộp hồ sơ

*Ngày 06/06/2024 sẽ không được tính trong hồ sơ mà sẽ chỉ tính từ ngày trước ngày nộp hồ sơ xin quốc tịch. 

Thời gian ở tại Canada với tư cách thường trú nhân (PR): từ 06/06/2019 đến 05/06/2024 (1,827 ngày). Tuy nhiên, sẽ không tính hết 1,827 ngày này vào hồ sơ mà phải trừ đi 227 ngày ở bên ngoài Canada. 

Như vậy thời gian cư trú được tính vào hồ sơ xin quốc tịch của Shelly là: 1,827 – 227 = 1600 ngày, là đủ thời gian cư trú để đăng ký thi quốc tịch. 

Lưu ý về yêu cầu hiện diện khi xin quốc tịch Canada 

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những người nộp hồ sơ là người trưởng thành cần đáp ứng yêu cầu phải hiện diện thực tế để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada. 

Yêu cầu hiện diện tại Canada đối với trẻ em

Cụ thể, IRCC lưu ý rằng trẻ em không có cha mẹ là người Canada hoặc không có cha mẹ cùng nộp hồ sơ xin quốc tịch Canada cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sự hiện diện giống như những người trưởng thành nộp hồ sơ.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: