Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP) lựa chọn các ứng cử viên định cư Manitoba dựa trên nhu cầu kinh tế cụ thể của tỉnh bang. Các dòng đó là:

    • Skilled Worker in Manitoba Stream
    • Skilled Worker Overseas Stream
    • International Education Stream
    • Business Investor Stream

Mục tiêu của chương trình định cư Manitoba là trở nên linh hoạt với thị trường lao động của Manitoba và các ưu tiên kinh tế rộng lớn hơn. Những ưu tiên đó được thông báo cho các ứng viên thông qua danh sách các Nghề nghiệp theo Yêu cầu được cập nhật thường xuyên.

Manitoba cũng hoan nghênh các chuyến thăm khám phá từ các ứng cử viên nhập cư lao động có tay nghề cao bằng tiếng Pháp, nhằm giúp họ hòa nhập nhanh chóng khi đến định cư Manitoba lâu dài.

Các chương trình định cư Manitoba

1. Dòng định cư tay nghề Manitoba

Dòng SWM dựa trên nhu cầu cụ thể của các nhà tuyển dụng Manitoba. SWM lựa chọn những người lao động được đào tạo ở nước ngoài với các kỹ năng cần thiết và đề cử họ làm thường trú nhân tại Canada. Dòng ưu tiên các ứng viên gắn bó với Manitoba, có hai con đường định cư Manitoba.

Yêu cầu về Lộ trình Kinh nghiệm Làm việc để định cư Manitoba

Kinh nghiệm làm việc tại Manitoba Hoặc  Việc làm hiện tại ở Manitoba

Người lao động nước ngoài tạm thời (TFW) và sinh viên quốc tế: Sinh viên tốt nghiệp Manitoba trong các ngành nghề trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu được công bố của Manitoba và đã làm việc tối thiểu 6 tháng tại Manitoba (công việc không nhất thiết liên quan đến ngành học của bạn); HOẶC Sinh viên quốc tế: Sinh viên ngoại tỉnh tốt nghiệp các ngành nghề trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu được công bố của Manitoba, những người đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại Manitoba (công việc không nhất thiết liên quan đến ngành học của bạn); HOẶC Người lao động nước ngoài tạm thời (TFW) làm những nghề không có trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu được công bố của Manitoba, những người đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại Manitoba với giấy phép lao động được LMIA hỗ trợ hoặc được miễn LMIA; HOẶC Sinh viên quốc tế: Sinh viên tốt nghiệp tại Manitoba trong các ngành nghề không có trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu được công bố của Manitoba đã làm việc tối thiểu 12 tháng tại Manitoba.

Những yêu cầu bổ sung về việc làm 

Ứng viên phải cư trú và/ hoặc làm việc tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn; Phải có lời mời làm việc dài hạn, toàn thời gian đáp ứng các tiêu chuẩn về việc làm và tiền lương của Manitoba cho nghề nghiệp; Điều kiện làm việc phù hợp với điều kiện của Công dân Canada / Thường trú nhân của Canada; và Vị trí không phải là công việc tại nhà, bán thời gian, tạm thời, thời vụ hoặc dựa trên hoa hồng.

Thông thạo ngôn ngữ 

Trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức tối thiểu phụ thuộc vào NOC của ứng viên: + CLB/ NCLC tối thiểu 7 cho  Regulated Occupation + CLB/ NCLC tối thiểu 6 cho Compulsory Trades + CLB/ NCLC tối thiểu 5 cho tất cả các nghề NOC 0, A hoặc B khác + CLB/ NCLC tối thiểu 4 cho các nghề bán kỹ năng (NOC C hoặc D) +Điểm được trao cho trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức thứ hai của ít nhất CLB / NCLC 5

Khả năng thích ứng

Ứng viên phải chứng minh khả năng và ý định cư trú tại Manitoba.

2. Employer Direct Recruitment Pathway

Dành cho các ứng viên từ nước ngoài mong muốn định cư Manitoba với lời mời làm việc từ các nhà tuyển dụng Manitoba đã được chấp thuận.

Yêu cầu về lộ trình tuyển dụng trực tiếp của nhà tuyển dụng 

Kinh nghiệm làm việc 

Tối thiểu 2 năm trong 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghề nghiệp được tuyển dụng, hoặc kinh nghiệm liên quan khác do người sử dụng lao động xác định; HOẶC Có kinh nghiệm liên quan do nhà tuyển dụng xác định nếu không quá 2 năm.

Yêu cầu về Việc làm / Đề nghị Việc làm Bổ sung

Ứng viên phải có lời mời làm việc dài hạn, toàn thời gian đáp ứng các tiêu chuẩn về việc làm và tiền lương của Manitoba cho nghề nghiệp; Người sử dụng lao động có một doanh nghiệp thương mại đã đăng ký đã hoạt động tại Manitoba ít nhất ba năm trước khi nộp đơn; Điều kiện làm việc của bạn phù hợp với điều kiện của Công dân Canada / Thường trú nhân của Canada; và Vị trí  không phải là công việc tại nhà, bán thời gian, tạm thời, thời vụ hoặc dựa trên hoa hồng.

Thông thạo ngôn ngữ

Trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức tối thiểu phụ thuộc vào NOC được đánh giá của bạn: CLB/ NCLC tối thiểu 7 cho Regulated Occpation  CLB/ NCLC tối thiểu 6 cho Compulsory Trade  CLB/ NCLC tối thiểu 5 cho tất cả các nghề NOC 0, A hoặc B khác CLB/ NCLC tối thiểu 4 cho các nghề bán kỹ năng (NOC C hoặc D), nơi chủ lao động cam kết cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc đào tạo ngôn ngữ tại nơi làm việc.

Khả năng thích ứng

Bạn phải chứng minh khả năng và ý định cư trú tại Manitoba

Học Vấn 

Ứng viên phải có trình độ học vấn sau trung học và / hoặc đào tạo liên quan đến nghề nghiệp đang được chủ lao động tuyển dụng hoặc xác định. Nếu vị trí đó yêu cầu giấy phép hoặc chứng nhận, ứng viên phải nộp đơn lên cơ quan quản lý để được đánh giá trình độ và kỹ năng của họ và / hoặc vượt qua kỳ kiểm tra. Đối với các nghề NOC C hoặc D, MPNP có quyền lựa chọn các cá nhân không có trình độ sau trung học, miễn là họ phải được đào tạo bắt buộc cho công việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng và mô tả của NOC.

Tuổi

Ứng viên phải từ 21-45 tuổi.

Nhà tuyển dụng đủ điều kiện cho các sáng kiến tuyển dụng chiến lược

Các nhà tuyển dụng tiềm năng phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể.

a. Skilled Worker Overseas Stream (SWO) – Dòng lao động có tay nghề cao ở nước ngoài

Dòng lao động có tay nghề cao ở nước ngoài (SWO) bao gồm cả lộ trình nhập cảnh Canada Express Entry chuyên dụng và lộ trình tỉnh bang trực tiếp. Nó nhắm đến những công nhân lành nghề quốc tế có kỹ năng và được đào tạo về Nghề nghiệp theo yêu cầu của Manitoba. Ưu tiên ứng viên là vợ / chồng có quan hệ họ hàng thân thiết, cộng với trình độ ngoại ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm tìm việc làm nhanh chóng.

b. Manitoba Express Entry Pathway

Đối với các ứng viên quốc tế đủ điều kiện theo một dòng MPNP khác, những người cũng đáp ứng tiêu chí Express Entry và có hồ sơ Express Entry đang hoạt động. Các ứng cử viên cần có kỹ năng, đào tạo và kinh nghiệm về một trong những Nghề nghiệp Theo Yêu cầu của Manitoba, và có mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình với tỉnh bang.

Yêu cầu

Express Entry 

Chứng minh sự chấp nhận vào nhóm Express Entry bằng cách cung cấp ID Express Entry hợp lệ và Mã xác nhận người tìm việc.

Kinh nghiệm làm việc 

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp trong Danh sách Nghề nghiệp Theo Yêu cầu. Bạn phải gửi một Kế hoạch nghề nghiệp hoàn chỉnh.

Thông thạo ngôn ngữ

Trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức tối thiểu phụ thuộc vào NOC được đánh giá của ứng viên: CLB / NCLC tối thiểu 7 cho NOC 0 hoặc A CLB / NCLC tối thiểu 6 cho NOC B

Học vấn 

Đã hoàn thành một chương trình sau trung học ít nhất một năm (tương đương với Canada). Nếu vị trí đó yêu cầu giấy phép hoặc chứng nhận, ứng viên  phải nộp đơn lên cơ quan quản lý để được đánh giá trình độ và kỹ năng và / hoặc vượt qua kỳ kiểm tra.

Tuổi 

Tối thiểu 18 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ

Khả năng thích ứng

Chứng minh khả năng và ý định thành lập kinh tế và cư trú tại Manitoba; Có sự hỗ trợ xác nhận của một người bạn thân hoặc người thân đã cư trú tại Manitoba ít nhất một năm; HOẶC Giữ một Thư mời nộp đơn (ITA)  hợp lệ do MPNP cấp.

Quỹ thanh toán

Chứng minh các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO) đối với các nguồn tài chính độc lập trong thời gian sáu tháng.

c. Human Capital Pathway

Dành cho công nhân lành nghề quốc tế có kỹ năng, được đào tạo và kinh nghiệm về một trong những Nghề nghiệp theo Yêu cầu của Manitoba. Các ứng cử viên phải chứng minh tiềm năng tìm được việc làm ngay sau khi họ đến Manitoba. Yêu cầu

Kinh nghiệm làm việc 

Kinh nghiệm làm việc được công bố cho mục đích lấy EOI và điểm đánh giá phải là toàn thời gian và trong khoảng thời gian ít nhất sáu tháng. Không có điểm tối thiểu nhưng không có điểm sẽ được trao cho tổng cộng ít hơn một năm kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc một nghề nghiệp trong danh sách Nghề nghiệp Theo Yêu cầu (In-Demand Occupations list) Ứng viên phải gửi một Kế hoạch nghề nghiệp hoàn chỉnh.

Thông thạo ngôn ngũ 

Trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức tối thiểu phụ thuộc vào NOC được đánh giá của ứng viên: CLB / NCLC tối thiểu 7 cho Regulated Occupation  CLB / NCLC tối thiểu 6 cho Compulsory Trades CLB / NCLC tối thiểu 5 cho tất cả các nghề NOC 0, A hoặc B khác Điểm được trao cho trình độ thông thạo ngôn ngữ chính thức thứ hai nếu đạt ít nhất CLB / NCLC 5

Học vấn

Đã hoàn thành một chương trình sau trung học ít nhất một năm (tương đương với Canada). Nếu vị trí đó yêu cầu giấy phép hoặc chứng nhận, ứng viên phải nộp đơn lên cơ quan quản lý để được đánh giá trình độ và kỹ năng của bạn và / hoặc vượt qua kỳ kiểm tra.

Khả năng thích ứng 

Chứng minh khả năng và ý định thành lập kinh tế và cư trú tại Manitoba; Có sự hỗ trợ xác nhận của một người bạn thân hoặc người thân đã cư trú tại Manitoba ít nhất một năm; HOẶC Đã hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học trước đây ở Manitoba trong vòng năm năm qua; HOẶC Kinh nghiệm làm việc trước đây tại Manitoba trong vòng năm năm qua; HOẶC Giữ một Thư mời nộp đơn (ITA) hợp lệ do MPNP cấp. Ứng viên cũng có thể được trao điểm Khả năng thích ứng nếu vợ / chồng hoặc bạn đời của ứng viên chứng minh tối thiểu bằng cử nhân và trình độ ngôn ngữ chính thức  ít nhất CLB / NCLC 5

Tuổi

Tối thiểu 18 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ; không có độ tuổi tối đa nhưng không được cộng điểm trên 45 tuổi.

Quỹ thanh toán

Chứng minh các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp (Low Income Cut-Off -LICO) đối với các nguồn tài chính độc lập trong thời gian sáu tháng.

3. Dòng Giáo dục Quốc tế

Dòng Giáo dục Quốc tế (IES) dành riêng cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế từ các trường cao đẳng và đại học ở Manitoba. Theo IES, các ứng cử viên không còn phải làm việc trong sáu tháng trong lĩnh vực của họ trước khi nộp đơn xin đề cử MPNP, gồm có ba con đường:

a. Career Employment Pathway

Lộ trình Việc làm Nghề nghiệp của IES sẽ xúc tiến việc đề cử các sinh viên tốt nghiệp quốc tế về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, hoặc các môn học STEM, với các kỳ thực tập đóng góp vào sự đổi mới. Các ứng viên tốt nghiệp quốc tế với lời mời làm việc trong Nghề nghiệp Theo Yêu cầu phù hợp với trình độ của họ không còn phải làm việc trong sáu tháng trước khi nộp đơn.

Yêu cầu

Học vấn 

Ứng viên phải tốt nghiệp trong 3 năm qua từ một cơ sở giáo dục sau trung học được chỉ định ở Manitoba (tối thiểu một năm, hai học kỳ, khóa học toàn thời gian).

Thông thạo ngôn ngữ 

Tối thiểu CLB / NCLC 7 (hoặc tương đương).

Việc làm hiện tại ở Manitoba

Ứng viên phải có lời mời làm việc toàn thời gian từ nhà tuyển dụng hiện tại đủ điều kiện, với hợp đồng tối thiểu 1 năm trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu được công bố của Manitoba phù hợp với khóa đào tạo đã hoàn thành .  Ghi chú: MPNP có thể áp đặt các giới hạn theo chương trình hoặc nghề nghiệp cụ thể. Nếu đã hoàn thành chương trình bắc cầu và vượt qua giai đoạn chứng nhận ban đầu do cơ quan quản lý thích hợp xác định, ứng viên không bắt buộc phải có lời mời làm việc tại thời điểm nộp đơn.

Quỹ thanh toán 

Ứng viên phải chứng minh các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO) đối với các nguồn tài chính độc lập trong thời gian sáu tháng. HOẶC Ứng viên  phải được tuyển dụng ở một vị trí toàn thời gian, dài hạn tại Manitoba.

Khả năng thích ứng 

Ứng viên phải cư trú tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn. Ứng viên phải thể hiện ý định tiếp tục cư trú tại Manitoba sau khi được đề cử, bao gồm cả việc nộp Kế hoạch Việc làm Nghề nghiệp thể hiện các cơ hội cho một con đường sự nghiệp thành công ở Manitoba

b. Graduate Internship Pathway

Lộ trình Thực tập Sau đại học (GIP) nhắm mục tiêu đến những người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ để được đề cử nhanh chóng thông qua các kỳ thực tập góp phần vào sự đổi mới của ngành ở Manitoba. Sinh viên tốt nghiệp đã hoàn thành chương trình thực tập Mitacs Accelerate hoặc Elevate có thể đăng ký khi tốt nghiệp. Họ không cần một lời mời làm việc.

Yêu cầu

Học vấn 

Đã hoàn thành chương trình cấp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Manitoba trong vòng 3 năm qua

Thành tháo ngôn ngữ 

Tối thiểu CLB/NCLC 7 ( hoặc tương đương )

Việc làm hiện tại ở Manitoba

Nếu đã hoàn thành chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Manitoba với kỳ thực tập Mitacs Elevate hoặc Accelerate đã hoàn thành với các doanh nghiệp nghiên cứu và công nghiệp đủ điều kiện ở Manitoba, ứng viên không bắt buộc phải có thư mời làm việc tại thời điểm nộp đơn.

Quỹ thanh toán 

Ứng viên phải chứng minh các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp đối với các nguồn tài chính độc lập trong thời gian sáu tháng. HOẶC Ứng viên phải được tuyển dụng ở một vị trí toàn thời gian, dài hạn tại Manitoba.

Khả năng thích ứng 

Ứng viên phải cư trú tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn. Ứng viên phải thể hiện ý định tiếp tục cư trú tại Manitoba sau khi được đề cử, bao gồm cả việc nộp Kế hoạch Việc làm Nghề nghiệp thể hiện các cơ hội cho một con đường sự nghiệp thành công ở Manitoba.

c. Student Entrepreneur Pathway

Con đường Doanh nhân Sinh viên nhắm đến những sinh viên tốt nghiệp quốc tế từ các cơ sở giáo dục ở Manitoba, những người muốn khởi nghiệp tại tỉnh bang. Người nộp đơn phải đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận hoạt động kinh doanh trước khi được đề cử thường trú.

Kinh nghiệm kinh doanh 

Kế hoạch kinh doanh là bắt buộc như một phần trong đơn đăng ký  với MPNP. Ứng viên phải điều hành doanh nghiệp với tư cách là người quản lý cấp cao hàng ngày từ địa điểm kinh doanh ở Manitoba ít nhất 6 tháng trước khi được đề cử trong khi có giấy phép lao động tạm thời hợp lệ, phù hợp với các yêu cầu của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh (Business Performance Agreement – BPA) của bạn. Sở hữu vốn kinh doanh tối thiểu 51%

Thông thạo ngôn ngữ 

Tối thiểu CLB/ NCLC 7 (Đối với con đường này, IELTS Academic được chấp nhận trong việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ) 

Học vấn 

Hoàn thành chương trình sau trung học toàn thời gian ở Manitoba kéo dài ít nhất 2 năm. (học từ xa hoặc các chương trình học tập kép không đủ điều kiện) Các nghiên cứu và/ hoặc kinh nghiệm làm việc / kinh doanh bên ngoài Canada sẽ được coi là có lợi nhưng không phải là yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Tuổi

21-35

Khả năng thích ứng 

Ứng viên phải: Có giấy phép lao động còn hiệu lực hoặc giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post-graduation work permit – PGWP) tại thời điểm nộp đơn; Đã liên tục cư trú tại MB kể từ khi tốt nghiệp; và Thể hiện ý định tiếp tục cư trú tại MB sau khi được đề cử

Giá trị ròng / Quỹ thanh toán

Không cần đặt cọc. Giá trị ròng tối thiểu không phải là tiêu chí hợp lệ; tuy nhiên, giá trị ròng / nguồn tiền sẽ được xem xét nhằm mục đích đánh giá tiềm năng để bạn thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh của ứng viên.. Ứng viên phải chứng minh các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp đối với các nguồn tài chính độc lập trong thời gian sáu tháng. Giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn sẽ được xác minh bởi nhà cung cấp bên thứ ba được MPNP phê duyệt. Một báo cáo xác minh, cùng với đơn đăng ký, phải được gửi cho MPNP trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được thư tư vấn để nộp đơn.

Business Performance Agreement (Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh)

Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh phải được ký trước khi MPNP cấp cho ứng viên thư hỗ trợ để xin giấy phép lao động

4. Business Investor Stream

Dòng Nhà đầu tư Kinh doanh nhằm vào các nhà đầu tư và doanh nhân kinh doanh quốc tế đủ điều kiện. Các ứng cử viên ban đầu được cấp giấy phép lao động tạm thời và phải có ý định và khả năng bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp ở Manitoba trong vòng hai năm sau khi đến. Dòng này bãi bỏ yêu cầu trước đây đối với khoản tiền đặt cọc 100.000 đô la với chính phủ Manitoba. Có những con đường cho các doanh nhân và cho các nhà đầu tư nông trại.

a. Entrepreneur Pathway

Dành cho các ứng viên muốn mở doanh nghiệp tại Manitoba. Ứng viên ban đầu được cấp giấy phép lao động tạm thời. Họ được đề cử để thường trú sau khi thành lập doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận Hiệu quả Kinh doanh (BPA) Ưu tiên ứng viên khởi nghiệp ngoài Winnipeg.

Kinh nghiệm kinh doanh 

Tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong năm năm qua với tư cách là chủ doanh nghiệp đang hoạt động hoặc làm việc trong vai trò quản lý cấp cao của một doanh nghiệp thành công. Các chủ doanh nghiệp được cộng điểm cao hơn so với các nhà quản lý cấp cao. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có ít nhất 33 tỷ lệ sở hữu 1/3% để đủ điều kiện nhận điểm.

Ngoại ngữ 

Tối thiểu CLB/NCLC 5

Học vấn 

Chứng chỉ trung học Canada tối thiểu tương đương

Tuổi 

Không có tuổi tối thiểu hoặc tối đa; tuy nhiên, điểm xếp hạng được phân bổ cho các ứng viên từ 25 đến 49 tuổi.

Đầu tư kinh doanh

Đầu tư tối thiểu là 250.000 đô la cho các doanh nghiệp nằm trong Vùng thủ đô Manitoba. Đầu tư tối thiểu là $ 150,000 nếu một doanh nghiệp nằm ngoài Vùng Thủ đô Manitoba. Đầu tư Kinh doanh phải được thực hiện trong một doanh nghiệp đủ điều kiện theo định nghĩa của MPNP. Doanh nghiệp được đề xuất phải tạo ra hoặc duy trì ít nhất một công việc cho công dân Canada hoặc thường trú nhân ở Manitoba (không bao gồm chủ sở hữu của doanh nghiệp và / hoặc người thân của họ).

Khảo sát khu vực kinh doanh 

Kế hoạch kinh doanh là bắt buộc và là một phần không thể thiếu của đơn đăng ký. Một chuyến thăm nghiên cứu kinh doanh cho phép người nộp đơn tiến hành nghiên cứu sâu rộng về đề xuất hoặc đầu tư kinh doanh trong tương lai của họ. Chuyến thăm nghiên cứu kinh doanh phải được thực hiện không quá một năm trước khi gửi EOI. 

Khả năng thích ứng 

Điểm sẽ được phân bổ cho ứng viênnếu: Vợ / chồng của ứng viên có CLB / NCLC 5 trở lên;Ứng viên hoặc vợ / chồng của ứng viên có CLB / NCLC 5 hoặc cao hơn bằng ngôn ngữ chính thức thứ hai; ứng viên hoặc vợ / chồng hoặc đối tác chung của ứng viên có người thân hiện đang cư trú tại Manitoba hơn một năm; Con ứng viên đang theo học tại một cơ sở giáo dục Manitoba được công nhận và đang tích cực theo học chương trình đào tạo học thuật, chuyên nghiệp hoặc dạy nghề trên cơ sở toàn thời gian ít nhất sáu tháng trước ngày nộp EOI VÀ / HOẶC Ứng viên hoặc vợ / chồng đi cùng hoặc người bạn đời chung sống  đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian trong ít nhất một năm tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở Manitoba. Bạn hoặc vợ / chồng đi cùng hoặc người bạn đời thông luật của bạn phải thực hiện việc này sau khi bạn đủ 17 tuổi và có giấy phép du học hợp lệ; HOẶC Ứng viên hoặc vợ / chồng đi cùng của ứng viên hoặc bạn đời của ứng viên đã hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục ở Manitoba. Phải cung cấp thư giới thiệu từ người sử dụng lao động và bản sao giấy phép lao động.

Giá trị ròng 

Tối thiểu 500.000 đô la Giá trị tài sản ròng cá nhân sẽ được xác minh bởi nhà cung cấp bên thứ ba được MPNP phê duyệt. Một báo cáo xác minh, cùng với đơn đăng ký, phải được gửi cho MPNP trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được thư tư vấn để nộp đơn.

Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh

Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh phải được ký trước khi MPNP cấp cho bạn thư hỗ trợ để xin giấy phép lao động.

b. Farm Investor Pathway

Dành cho các ứng viên muốn mở và vận hành một trang trại ở vùng nông thôn Manitoba. Ứng viên ban đầu được cấp giấy phép lao động tạm thời. Họ được đề cử để thường trú sau khi thành lập doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận Hiệu quả Kinh doanh. [/tab] [/tabgroup_vertical]

Nếu quan tâm đến chương trình Định cư Manitoba, bạn hãy đăng ký để được tư vấn!

Đăng ký tư vấn

Canada.com.vn

Share this: