Kể từ ngày 27/05, Bộ Di trú (IRCC) cập nhật yêu cầu về chứng minh tài chính (Proof of Funds- POF) đối với các ứng viên của chương trình Express Entry.

Yêu cầu này được Bộ Di trú cập nhật hàng năm, căn cứ vào ngưỡng thu nhập tối thiểu do Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) công bố vào năm đó. Yêu cầu chứng minh tài chính của Bộ Di trú thể hiện số tiền tối thiểu mà ứng viên cần phải có để nhập cư vào Canada thông qua chương trình Express Entry. 

Lưu ý: Ứng viên có mức tài chính nhiều hơn yêu cầu tối thiểu nên liệt kê toàn bộ số tiền trong hồ sơ Express Entry của họ. 

Để giúp các ứng viên Express Entry hiểu rõ hơn về yêu cầu chứng minh tài chính của Bộ Di trú, dưới đây là phần giải đáp cho một số câu hỏi thường gặp liên quan.

10 câu hỏi thường gặp về yêu cầu chứng minh tài chính cho hồ sơ Express Entry


Yêu cầu chứng minh tài chính của ứng viên Express Entry trong năm 2024 cụ thể là như thế nào? 

Số lượng thành viên gia đình  Số tiền yêu cầu (bằng đô la Canada) 
1  $14,690 
2  $18,288 
3  $22,483 
4  $27,297 
5  $30,690 
6  $34,917 
7  $38,875 
Nếu trên 7 người thì tính thêm mỗi thành viên trong gia đình  $3,958 

Các ứng viên Express Entry phải tính cả vợ/chồng hoặc bạn đời và bất kỳ con cái phụ thuộc khi tính toán quy mô gia đình để chứng minh tài chính. 

Đây là một yêu cầu bắt buộc ngay cả khi các thành viên gia đình của ứng viên: 

  • Đã là công dân hoặc thường trú nhân Canada 
  • Không đi cùng hồ sơ để định cư Canada cùng người nộp đơn chính 

Điều gì xảy ra nếu ứng viên không cập nhật hồ sơ chứng minh tài chính của mình trước ngày 27/05/2024?

Các ứng viên không cập nhật thông tin chứng minh tài chính của họ trước ngày 27/05, một ngày trước khi bản cập nhật của Bộ Di trú có hiệu lực, thì profile đã khai vào hệ thống Express Entry của họ được coi là không đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là ứng viên sẽ phải khai lại từ đầu một profile Express Entry hoàn toàn mới. 

Đối tượng cần chứng minh tài chính cho hồ sơ Express Entry? 

Cung cấp bằng chứng để chứng minh tài chính là việc làm cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của cả Chương trình Lao động tay nghề Liên bang (FSWP) và Chương trình Nhóm thợ lành nghề Liên bang (FSTP) của Bộ Di trú. 

Các ứng viên Express Entry nộp hồ sơ thông qua Chương trình Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC) không bắt buộc phải chứng minh tài chính. 

Làm thế nào để ứng viên có thể chứng minh tài chính của mình? 

Ứng viên chứng minh tài chính bằng cách cung cấp thư xác nhận từ bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào nơi ứng viên có tài khoản. Bộ Di trú quy định rõ thư xác nhận này phải được in trên giấy tiêu đề của tổ chức tài chính và bao gồm các thông tin sau: 

  • Thông tin liên hệ của tổ chức (địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email) 
  • Họ và tên đầy đủ của ứng viên 
  • Các khoản nợ tồn đọng của ứng viên (nợ thẻ tín dụng, các khoản vay, v.v.) 
  • Thông tin chi tiết của từng tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư hiện hữu mà ứng viên mở tại tổ chức* 

*Bộ Di trú cần đầy đủ thông tin về số tài khoản, ngày mở tài khoản, số dư tài khoản hiện tại và số dư tài khoản trung bình trong sáu tháng qua. 

Nguồn tài chính thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình có thể được cộng vào để chứng minh tài chính hay không? 

Trong các trường hợp sau đây, Bộ Di trú cho phép các ứng viên Express Entry sử dụng phần tài chính thuộc sở hữu của vợ/chồng của họ để chứng minh tài chính: 

  • Nếu vợ/chồng của ứng viên đi kèm theo hồ sơ Express Entry, tiền từ tài khoản chung được xem là hợp lệ để chứng minh tài chính. 
  • Tiền trong tài khoản chỉ đứng tên vợ/chồng có thể được sử dụng để chứng minh tài chính nếu ứng viên Express Entry có thể chứng minh rằng họ có toàn quyền sử dụng số tiền đó. 

Ứng viên có thể sử dụng tiền vay mượn để chứng minh tài chính cho hồ sơ Express Entry của mình không? 

Bộ Di trú lưu ý rằng, căn cứ vào yêu cầu những nguồn tài chính nào của ứng viên Express Entry hợp lệ để chứng minh tài chính, thì ứng viên không thể sử dụng nguồn tiền do vay mượn từ người khác” cho hồ sơ chứng minh tài chính. 

Trong trường hợp ứng viên nhận được thư mời làm việc ở Canada, thì có ảnh hưởng yêu cầu về chứng minh tài chính không? 

Có ảnh hưởng. Bởi vì các ứng viên của chương trình FSTP và FSWP, thường được yêu cầu phải chứng minh tài chính cho Bộ Di trú, sẽ được miễn yêu cầu này nếu họ được phép làm việc tại Canada và nhận được thư mời làm việc hợp lệ tại Canada. Tuy nhiên, để đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng và thuận lợi, ứng viên cũng nên chuẩn bị dự phòng khoản tài chính tối thiểu theo yêu cầu. 

Những biến động về tiền tệ sẽ ảnh hưởng thế nào đến yêu cầu chứng minh tài chính? 

Ứng viên cần cung cấp hồ sơ chứng minh tài chính (với số tiền tương đương với đô la Canada) tại thời điểm nộp hồ sơ và ứng viên phải duy trì số tiền này cho đến khi Bộ Di trú đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ Di trú được quyền yêu cầu ứng viên cập nhật hồ sơ chứng minh này bất cứ lúc nào và yêu cầu này có thể xảy ra nếu có biến động đáng kể về thị trường tiền tệ. 

Ứng viên nên làm gì nếu tình hình tài chính của họ thay đổi sau khi nộp hồ sơ? 

Không có gì là bất thường khi các ứng viên Express Entry nhận thấy tình hình của họ có sự thay đổi đáng kể, về tài chính hoặc các yếu tố khác, sau khi đã nộp hồ sơ lên Bộ Di trú. 

Ứng viên có trách nhiệm cập nhật kịp thời hồ sơ của mình sau khi có bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Việc không cập nhật có thể khiến hồ sơ của ứng viên không còn đủ điều kiện tham gia Express Entry, đặc biệt nếu những thay đổi này ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các điều kiện của ứng viên đối với bất kỳ chương trình nào trong ba diện chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry. 

Ứng viên có thể yêu cầu trợ giúp như thế nào nếu họ không chắc chắn về việc cung cấp hồ sơ chứng minh tài chính? 

Bộ Di trú đưa ra yêu cầu về chứng minh tài chính đối với một số ứng viên nhập cư như một cách chứng minh rằng họ có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và bất kỳ thành viên gia đình nào đủ điều kiện để định cư cùng họ tại Canada. Yêu cầu này được Bộ di trú thay đổi và cập nhật hằng năm. Do đó, việc quan trọng là cần cập nhật số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Canada về mức thu nhập được xem là thu nhập tối thiểu để đảm bảo rằng các ứng viên có đủ tài chính cần thiết để nhập cư vào Canada. Không đáp ứng yêu cầu này sẽ dẫn đến việc hồ sơ Express Entry của ứng viên bị từ chối.


Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.

Đội ngũ tư vấn IMM Canada sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ thẩm định khả năng thành công của hồ sơ. Ngoài ra, anh/chị còn có thể thực hiện đánh giá hồ sơ định cư gia đình online miễn phí.

IMM Canada thấu hiểu và đặt ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng lòng tin nơi anh chị. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.

IMM Canada

Share this: