hồ sơ Express Entry - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hồ sơ Express Entry

10 câu hỏi thường gặp về yêu cầu chứng minh tài chính cho hồ sơ Express Entry

Kể từ ngày 27/05, Bộ Di trú (IRCC) cập nhật yêu cầu về chứng minh tài chính (Proof of Funds- POF) đối với các ứng viên của chương trình Express Entry.