Với những chính sách mở rộng, môi trường sống cùng chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới. Ngày càng có nhiều người Việt lựa chọn Canada là nơi làm việc và định cư lâu dài. Vì vậy nhu cầu bảo lãnh cha mẹ sang xứ sở “Lá phong đỏ” đoàn tụ cũng ngày càng tăng.

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về những điều kiện bảo lãnh cha mẹ sang Canada định cư và các quy định mới nhất 2021 dành cho cả người bảo lãnh và người phụ thuộc.

Những điều kiện bảo lãnh cha mẹ sang Canada định cư

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ sang Canada định cư mới nhất 2021
Điều kiện bảo lãnh cha mẹ sang Canada định cư mới nhất 2021

1. Điều kiện người đứng đơn bảo lãnh

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ sang Canada mà phía người bảo lãnh cần đảm bảo đó là:

  • Từ 18 tuổi trở lên đang sống tại Canada, có quốc tịch Canada hoặc PR.
  • Có đủ khả năng tài chính để bảo trợ và cung cấp đầy đủ bằng chứng về thu nhập đạt tiêu chuẩn thu nhập do Bộ Di trú Canada quy định. Bảo trợ tài chính, cung cấp nhu cầu sống cơ bản cho người phụ thuộc trong 20 năm tính từ lúc họ trở thành người thường trú tại Canada.
  • Đang không chịu bất kỳ mức án hình sự hay bị kết tội: bạo lực, xâm hại tình dục,…
  • Hoàn trả các trợ cấp đã được nhận từ chính phủ trong khoảng thời gian đó.

Riêng trường hợp người bảo lãnh cha mẹ sang Canada nhưng ở Quebec thì:

  • Sau khi hồ sơ bảo lãnh người thân được chấp thuận, phải đáp ứng được những yêu cầu riêng của bang Québec
  • Phải ký vào đơn cam kết ràng buộc người bảo lãnh, người phụ thuộc và Chính phủ Québec.

2. Bảo trợ tài chính

2.1 Đối với các tỉnh bang

Người bảo lãnh phải cung cấp đủ bằng chứng thu nhập để chứng minh khả năng bảo trợ cho cha mẹ gồm thuế ba năm gần nhất.

Bảng đóng thuế thu nhập trong 3 năm gần nhất cho người bảo lãnh đăng ký hồ sơ năm 2021.

Số lượng người được bảo lãnh

2018

2019

2020

2 người

32,899$

41,007$

40,445$

3 người

40,445$

50,414$

49,641$

4 người

49,106$

61,209$

60,271$

5 người

55,695$

69,423$

68,358$

6 người

62,814$

78,296$

77,095$

7 người

69,935$

87,172$

85,835$

Trên 7 người, mỗi người cộng thêm

7,121$

8,876$

8,740$

2.2 Đối với tỉnh bang Québec

Người bảo lãnh phải chứng minh có đủ khả năng tài chính trong một năm qua và có khả năng duy trì tài chính trong suốt thời gian thực hiện cam kết.

Bảng thu nhập tối thiểu của người bảo lãnh chứng minh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu căn bản của gia đình

Số lượng thành viên gia đình

Thu nhập tối thiểu

1 người

24,602$

2 người

33,209$

3 người

41,001$

4 người

47,156$

5 người

52,482$

Từ 6 người, mỗi người cộng thêm

5,326$

Bảng thu nhập thêm của người bảo lãnh đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những người được bảo lãnh

Số lượng thành viên từ 18 tuổi trở lên

Số lượng thành viên dưới 18 tuổi

Thu nhập thêm của người bảo lãnh

0

1

8,515$

0

2

13,496$

Thu nhập hàng năm tăng thêm 4,500$ cho mỗi thành viên dưới 18 tuổi

1

17,994$

1

1

24,177$

1

2

27,300$

Thu nhập hàng năm tăng thêm 3,121$ cho mỗi thành viên dưới 18 tuổi

2

26,388$

2

1

29,560$

2

2

31,912$

Tổng thu nhập hàng năm tăng thêm 2,342$ cho mỗi người phụ thuộc kèm thêm

3. Trường hợp đồng bảo trợ tài chính

đồng bảo trợ tài chính cho cha mẹ

Theo luật di trú Canada, khi người đứng đơn bảo lãnh không đủ điều kiện tài chính để bảo trợ thì họ cần phải có người đồng hành bảo trợ tài chính. Người đồng bảo trợ có thể là vợ hoặc chồng hay người sống chung như vợ, chồng trong thời gian ít nhất là 1 năm.

Tương tự như trên, cả hai người phải cung cấp đầy đủ bằng chứng thu nhập trong 3 năm gần nhất.

Ngoài ra, định cư Canada theo diện con bảo lãnh cha mẹ thì người bảo trợ cần phải đáp ứng được những yêu cầu riêng ở bang Québec như:

  • Đáp ứng đủ điều kiện quy định như một người bảo lãnh.
  • Ký cam kết đồng bảo trợ
  • Chịu trách nhiệm về các yêu cầu cơ bản của người được bảo lãnh trong thời gian hiệu lực của cam kết

Điều kiện của người bảo lãnh và người phụ thuộc

  • Người phụ thuộc có thể là cha mẹ, ông bà (ruột hoặc nuôi)
  • Nếu cha mẹ đã ly thân hoặc ly hôn, người bảo lãnh có thể bảo lãnh vợ, chồng mới của cha mẹ
  • Người phụ thuộc là anh chị em ruột hoặc cùng cha khác mẹ thì chỉ bảo lãnh được cho trẻ em phụ thuộc (dưới 22 tuổi độc thân hoặc trên 22 tuổi nhưng còn phụ thuộc vào tài chính cha mẹ vì những vấn đề về tâm thần hoặc thể chất)

Một số quy định về bảo lãnh cha mẹ sang Canada

  • Mỗi năm Canada chỉ tiếp nhận đơn bảo lãnh diện cha mẹ với số lượng nhất định: 2020 là 10.000 đơn và 2021 là 30.000 đơn.
  • Sau khi nhận được thư mời nộp đơn đăng ký, người bảo lãnh có 60 ngày để hoàn tất thủ tục, giấy tờ.
  • Ngoài ra, nếu không bảo lãnh được cha mẹ theo diện định cư, người bảo lãnh có thể làm super visa cho cha mẹ đến Canada (có thời hạn lưu trú là 2 năm).

Tìm hiểu thêm:  Điều kiện để nhập quốc tịch Canada

Canada.com.vn

Share this: