2021-2023 - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » 2021-2023

Cập nhật mới nhất về chỉ tiêu nhập cư Canada 2021-2023

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID như hiện nay, việc hoàn thành chỉ tiêu nhập cư Canada gồm 401.000 người trong năm 2021 thật sự là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, những gì mà Bộ Di Trú đã và đang làm cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ Canada trong […]