Alberta dỡ bỏ các quy định hạn chế - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Alberta dỡ bỏ các quy định hạn chế

Alberta dỡ bỏ các quy định hạn chế đối với người lao động nước ngoài

Kể từ ngày 1 tháng 5, Alberta sẽ dỡ bỏ các quy định hạn chế đối với việc thuê lao động nước ngoài. Tất cả các hồ sơ đang chờ xử lý, bao gồm cả những hồ sơ đã nộp trước ngày 1 tháng 5, đều được áp dụng chính sách thay đổi mới này.  […]