bảo lãnh con cái - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » bảo lãnh con cái

Quy định bảo lãnh con cái định cư Canada mới nhất 2023

Bảo lãnh nhập cư theo diện gia đình cho phép các thành viên gia đình dù sống ở các quốc gia khác nhau vẫn có cơ hội được đoàn tụ và sống cùng nhau ở Canada. Chương trình cho phép công dân Canada và thường trú nhân mang con cái của họ từ nước ngoài đến Canada để trở thành thường trú nhân.