Bảo lãnh ông bà và bố mẹ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Bảo lãnh ông bà và bố mẹ

Lợi ích của Chương trình bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ (PGP)

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh ông bà và ba mẹ của mình đến Cananda theo diện chương trình ông bà và ba mẹ (PGP).