Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh ông bà và ba mẹ của mình đến Canada theo diện chương trình ông bà và ba mẹ (PGP).

Lợi ích của Chương trình bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ
Lợi ích của Chương trình bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ

Nếu hồ sơ bảo lãnh ông bà và ba mẹ của bạn được chấp thuận, chương trình Parents and Grandparents Program (PGP) sẽ cấp cho Ông bà và Ba mẹ thường trú nhân, đủ điều kiện có thể xin lên quốc tịch sau này. 

Ngoài ra, ông bà hoặc ba mẹ của bạn được hưởng tất cả các phúc lợi khi trở thành thường trú nhân Canada, bao gồm như: làm việc tại Canada, được chăm sóc sức khỏe và được bảo vệ đầy đủ theo Hiến chương về Quyền và Tự do và luật pháp Canada.

Điều kiện của chương trình là gì?

Thông tin về chương trình PGP 2022 hiện chưa công bố. Vào ngày 6 tháng 9, Bộ di trú Canada (IRCC) đã nói với CIC News trong 1 email rằng việc họ tiếp nhận hồ sơ sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Năm 2021, IRCC đã tổ chức 1 cuộc rút hồ sơ và đã mời 30.000 công dân và thường trú nhân Canada nộp hồ sơ bảo lãnh theo diện chương trình PGP.

Điều kiện của người bảo lãnh phải thỏa vào năm 2021:

    • Công dân hoặc quốc tịch Canada.
    • Từ 18 tuổi trở lên.
    • Đang sinh sống hợp pháp tại Canada.
    • Đạt mức thu nhập cao hơn mức thu nhập tối thiểu (MNI) theo quy định của chương trình và cung cấp bằng chứng thu nhập cho IRCC. 
    • Ký bản cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho người được bảo lãnh trong vòng 20 năm và hoàn trả lại các khoản trợ cấp xã hội mà thành viên được bảo lãnh đã được chi trả trong vòng 20 năm.

IRCC yêu cầu người bảo lãnh phải đáp ứng mức thu nhập cao hơn mức thu nhập tối thiểu (MNI) để bảo lãnh cho một thành viên gia đình. MNI đảm bảo rằng người bảo lãnh có thể trang trải chi phí cho chính bản thân mình và các thành viên gia đình được bảo lãnh.

Thời hạn của cam kết cho PGP là 20 năm. Ở Quebec, thời hạn cam kết là 10 năm. Các trách nhiệm nghĩa vụ kèm theo sẽ hiệu lực ngay khi người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân.

PGP yêu cầu người bảo lãnh có mức thu nhập đáp ứng MNI trong vòng ba năm đóng thuế trước khi nộp đơn bảo lãnh. MNI dựa trên Thông báo Đánh giá của Cơ quan Doanh thu Canada của bạn.

Sau đây là mức thu nhập MNI năm 2021 mà người bảo lãnh phải thỏa (Không áp dụng cho Quebec):

Mức thu nhập MNI năm 2021
Mức thu nhập MNI của chương trình bảo lãnh ông bà và cha mẹ năm 2021

Tìm hiểu thêm:

**Quý anh/chị quan tâm đến chương trình định cư Canada, vui lòng liên hệ Hotline: 𝟎𝟗𝟎𝟗𝟎𝟓𝟔𝟕𝟕𝟎 hoặc bấm đăng ký tư vấn tại đây, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm của IMM sẽ tư vấn chi tiết và hỗ trợ đánh giá khả năng thành công của hồ sơ.

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng thông tin mà anh chị cung cấp cho mục đích tư vấn hồ sơ gia đình.
Hoặc anh/chị có thể đánh giá hồ sơ trực tuyến miễn phí theo link sau: https://canada.com.vn/danh-gia-ho-so/

Canada.com.vn
Share this: