British Columbia Express Entry Streams - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » British Columbia Express Entry Streams

British Columbia Express Entry Streams

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) thúc đẩy quy trình Express Entry của riêng mình, cho phép tỉnh bang đề cử các ứng viên đủ tiêu chuẩn vào Canada theo hệ thống nhập cư Express Entry của liên bang. Để đủ điều kiện theo bất kỳ dòng British Columbia Express Entry […]