Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) thúc đẩy quy trình Express Entry của riêng mình, cho phép tỉnh bang đề cử các ứng viên đủ tiêu chuẩn vào Canada theo hệ thống nhập cư Express Entry của liên bang.

Để đủ điều kiện theo bất kỳ dòng British Columbia Express Entry nào, trước tiên ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu cho một trong các chương trình Express Entry liên bang hiện hành dưới đây:

  • Federal Skilled Worker Program
  • Federal Skilled Trades Program
  • Canadian Experience Class

Ngoài ra, các ứng viên tiềm năng phải đủ điều kiện cho một trong các dòng Express Entry của British Columbia. Mặc dù không cần phải có lời mời làm việc để đủ điều kiện tham gia chương trình liên bang được liệt kê ở trên, nhưng để đủ điều kiện theo các dòng Express Entry của British Columbia, cần phải có nhà tuyển dụng tài trợ.

  • Skilled Worker – Công nhân lành nghề
  • Healthcare Professionals – Chuyên gia chăm sóc sức khỏe
  • International Graduate – Sinh viên tốt nghiệp quốc tế
  • International Post Graduate – Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP)
Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

BC PNP rút hồ sơ 

BC PNP gửi thư mời nộp đơn (ITA) định kỳ để đề cử các ứng viên có thứ hạng cao nhất. Các chi tiết và phương pháp luận được sử dụng cho mỗi lần tìm kiếm được công bố sau khi kết thúc bốc thăm.

Quy trình nộp hồ sơ 

Bước 1: Nộp hồ sơ Express Entry liên bang

Nếu đáp ứng các yêu cầu của một trong các chương trình liên bang được liệt kê ở trên, ứng viên có thể gửi hồ sơ Express Entry với IRCC và nhận số hồ sơ Express Entry và mã xác nhận Người tìm việc. 

Bước 2: Đăng ký với Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS)

BC PNP vận hành Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS) cho chương trình nhập cư của mình. Đây là một hệ thống quản lý năng động cho phép BC ưu tiên các ứng viên có tác động cao. Các ứng viên quan tâm đến dòng BC Express Entry phải đăng ký Expression of Interest miễn phí qua hệ thống BCPNP Online.

Bước 3: Thư mời nộp đơn

SIRS hoạt động theo một hệ thống dựa trên điểm, cung cấp cho các ứng viên điểm đăng ký để xác định liệu họ có thể được mời nộp đơn hay không. Điểm số dựa trên một số yếu tố – chẳng hạn như trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và trình độ kỹ năng của đề nghị tuyển dụng BC – phản ánh khả năng thành công trên thị trường lao động và đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh. Hồ sơ đạt điểm cao nhất sẽ nhận được lời mời nộp đơn (ITA) cho đề cử cấp tỉnh (đừng nhầm lẫn với ITA nhận được trong nhóm Express Entry từ chính phủ liên bang). 

Bước 4: Nộp Đơn

Sau khi nhận được ITA, ứng viên phải gửi đơn đăng ký đầy đủ thông qua BCPNP Online trong vòng 30 ngày và trả phí đăng ký $ 700. 

Bước 5: Đề cử

Các ứng cử viên được chấp thuận nhận được đề cử của tỉnh cho phép họ đăng ký thường trú. Đề cử cấp tỉnh nhận được 600 điểm trong hệ thống Express entry của liên bang, đảm bảo hiệu quả rằng ứng cử viên sẽ nhận được Thư mời nộp đơn xin thường trú. Để làm việc tại BC trong khi đơn đăng ký PR đang được tiến hành, ứng viên quan tâm có thể yêu cầu thư hỗ trợ từ BC PNP. 

Bước 6: IRCC

Sau khi kiểm tra sức khỏe, hình sự và an ninh, các ứng viên được chấp thuận sẽ nhận được thị thực thường trú nhân.

Canada.com.vn

Share this: