Business Category - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Business Category

Định cư Ontario diện doanh nhân (Entrepreneur Stream) – Business Category

Định cư Ontario diện doanh nhân – Ontario Entrepreneur Stream (OES) nhằm vào các cá nhân từ bên ngoài Canada, những người muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp đã tồn tại ở Ontario. Các bước nộp hồ sơ Chương trình Định cư Ontario diện doanh nhân Dòng Doanh nhân bao gồm […]