các thành viên trong gia đình - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » các thành viên trong gia đình

Canada cấp Work Permit cho cả gia đình – Chính sách mới nhằm giải quyết thiếu hụt lao động

Tin tức mới từ Bộ di trú được cập nhật vào ngày 2/12/2022: Tốc độ phục hồi kinh tế của Canada đã khiến các nhà tuyển dụng và những người làm trong ngành du lịch gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực họ cần. Chính phủ Canada đã đưa ra giải pháp cho vấn đề trên bằng cách cấp Work Permit cho các thành viên trong gia đình.