cách duy trì trạng cư trú ở lại Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » cách duy trì trạng cư trú ở lại Canada

Những điều cần lưu ý để duy trì tình trạng cư trú ở Canada

Việc duy trì tình trạng cư trú cho phép những cá nhân đang tạm trú ở Canada có tình trạng cư trú hợp pháp trong thời gian chờ Bộ di trú IRCC xử lý hồ sơ của họ, nhằm kéo dài thời gian tạm trú.   Theo luật nhập cư Canada, tất cả các cư dân […]