Việc duy trì tình trạng cư trú cho phép những cá nhân đang tạm trú ở Canada có tình trạng cư trú hợp pháp trong thời gian chờ Bộ di trú IRCC xử lý hồ sơ của họ, nhằm kéo dài thời gian tạm trú.  

Theo luật nhập cư Canada, tất cả các cư dân tạm trú đều bị ràng buộc bởi một điều kiện tự động là họ phải rời Canada sau khi giấy phép lao động hết hạn. 

Tuy nhiên, mục 181 của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPR) quy định rằng những người tạm trú có thể xin gia hạn thời gian lưu trú tại thời điểm trước khi giấy phép lao động hết hạn. Những ai biết tận dụng lợi thế của quy định tại mục 181 này có thể ở lại Canada cho đến khi Bộ Di trú Canada (IRCC) có quyết định chính thức về hồ sơ định cư của họ. Bạn sẽ có thể duy trì tình trạng cư trú hợp pháp của mình với tư cách là cư dân tạm trú trong khi chờ duyệt hồ sơ. 

Những điều cần lưu ý để duy trì tình trạng cư trú ở Canada
Những điều cần lưu ý để duy trì tình trạng cư trú ở Canada

Tuân theo các nguyên tắc của IRCC

Đầu tiên, và quan trọng nhất, là bạn phải nắm rõ khi nào tình trạng tạm trú của mình sẽ hết hạn. Nếu bạn để trạng thái tạm thời hết hạn, bạn sẽ không đủ điều kiện để duy trì trạng thái và sẽ không thể làm việc cho đến khi bạn có thể khôi phục trạng thái của mình. 

Để luôn duy trì được tình trạng cư trú, bạn cần gửi hồ sơ gia hạn tình trạng cư trú trước khi thời điểm hết hạn. IRCC đặc biệt khuyên bạn nên nộp hồ sơ gia hạn trước thời điểm hết hạn một thời gian nhất định để tránh vấn đề phát sinh. 

Tự tìm hiểu về hồ sơ gia hạn

Bạn cũng cần nắm một thông tin quan trọng là việc gia hạn có thể ảnh hưởng như thế nào đến các điều kiện lưu trú tại Canada. Nếu bạn đăng ký gia hạn giấy phép tạm trú theo diện làm việc hoặc học tập trước khi giấy phép hiện tại hết hạn, bạn có thể tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Canada theo các điều kiện hiện tại trong khi chờ IRCC có quyết định chính thức về hồ sơ gia hạn của bạn. 

Nếu bạn muốn xin một loại giấy phép khác, chẳng hạn như từ giấy phép lao động sang giấy phép học tập, bạn sẽ cần phải ngừng làm việc vào ngày giấy phép lao động hiện tại của bạn hết hạn. 

Hiểu rõ các điều kiện

Nếu bạn đang chờ quyết định của IRCC và bạn rời khỏi Canada, thì tình trạng tạm trú của bạn có thể bị ảnh hưởng. Trạng thái cư trú chỉ được duy trì khi bạn vẫn ở lại Canada trong thời gian chờ duyệt hồ sơ. 

Nếu bạn đang ở trong tình trạng cư trú duy trì và rời khỏi đất nước, bạn chỉ có thể được phép nhập cảnh lại Canada với tư cách là cư dân tạm thời nếu bạn có Thị thực tạm trú (TRV) hoặc được miễn yêu cầu về TRV. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể tiếp tục làm việc hoặc học tập tại Canada cho đến khi có quyết định về hồ sơ của bạn. Ngoài ra, khi bạn cố gắng vào lại Canada, bạn có thể cần cung cấp cho viên chức của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bằng chứng rằng bạn có đủ khả năng tài chính để duy trì cuộc sống của bản thân trong khi chờ quyết định về hồ sơ gia hạn của mình. Tóm lại, tốt nhất là bạn không nên rời khỏi Canada trong khi chờ quyết định của IRCC về hồ sơ xin gia hạn của mình. 

Quyết định của IRCC

Nếu hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động của bạn được IRCC chấp thuận, bạn sẽ có một thời hạn mới cho thời gian được phép lưu trú tại Canada và tiếp tục sống và làm việc theo các điều kiện của giấy phép mới hoặc giấy phép được gia hạn của bạn. 

Nếu hồ sơ gia hạn của bạn bị từ chối, bạn được xem là có tư cách tạm trú cho đến ngày IRCC đưa ra quyết định về hồ sơ của bạn. Nếu bạn bị từ chối gia hạn, bạn đã mất tư cách tạm trú ở Canada và bạn không thể làm việc hoặc học tập được nữa. 

Bạn có 90 ngày kể từ thời điểm này để nộp hồ sơ lên IRCC để khôi phục trạng thái của mình. Trong thời gian chờ quyết định, bạn không được phép làm việc hoặc học tập nhưng bạn có thể ở lại Canada. 

Chứng minh tình trạng cư trú

Việc chứng minh tình trạng cư trú đã được duy trì cũng đơn giản như việc chứng minh rằng bạn đã nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép của mình. Chỉ cần chứng minh rằng IRCC đã nhận được phí thanh toán cho hồ sơ gia hạn của bạn. Bạn có thể cần bằng chứng này để nộp cho chủ lao động hoặc trường học của bạn. Nó cũng có thể giúp bạn lấy lại quyền nhập cảnh vào Canada trong trường hợp bạn phải rời khỏi đất nước. 

Bước quan trọng nhất để duy trì tình trạng cư trú là nhận biết khi nào giấy phép lao động tạm thời của bạn sắp hết hạn và xin gia hạn hoặc xin cấp giấy phép mới sớm. Công cụ phân tích thời gian xử lý trung bình của IRCC cho biết có thể mất đến sáu tháng để xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép lao động tạm thời tại Canada. 

Tìm hiểu thêm: 

Canada.com.vn

Share this: