cặp đôi LGBTQ2+ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » cặp đôi LGBTQ2+

Canada cấp quốc tịch cho con cái sinh ra ở nước ngoài của các cặp đôi LGBTQ2+

Vấn đề cấp quốc tịch cho con cái sinh ra ở nước ngoài của các cặp đôi LGBTQ2+ luôn là mối quan tâm không nhỏ trong cộng đồng này. Hiện nay, Canada cho phép cha mẹ ruột và hợp pháp trao quyền quốc tịch cho con của họ. Tháng 6 là Tháng Tự hào của […]