Chương Trình Chủ Lao Động Được Công Nhận Thí điểm (REP) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Chương Trình Chủ Lao Động Được Công Nhận Thí điểm (REP)

Canada triển khai Chương Trình Thí Điểm Chủ Lao Động Được Công Nhận (REP) cho lao động nước ngoài tạm thời

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, chính phủ Canada đã thông báo sẽ khởi động Chương Trình Chủ Lao Động Được Công Nhận Thí điểm (REP) vào tháng 9.