chương trình đề cử nhập cư Alberta - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình đề cử nhập cư Alberta

Chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP)

Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) được thiết kế cho những cá nhân có kỹ năng và khả năng để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Alberta. Alberta là một trong ba tỉnh Prairie của Canada, nằm ở Tây Canada. Đây là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển […]