chương trình định cư mới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình định cư mới

Chương trình định cư mới cho ngành Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn của Alberta năm 2024

Chương trình định cư mới cho ngành Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn của Alberta dành cho thường trú nhân (PR) đã được công bố, cung cấp thông tin đầy đủ về các yêu cầu đối với ứng viên. 

Chương trình định cư Canada mới sắp được mở cửa

Canada đang chuẩn bị thực hiện một chương trình định cư mới nhanh chóng dành cho người lao động nước ngoài có tình trạng tạm trú và du học sinh. Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser chia sẻ với CBC News rằng chương trình mới sẽ là một hướng định cư lấy thường trú […]